Kongsberg og Sandsvær Historielag blei stifta 1982 under navnet Lågen historielag, men ble senere forandra til dagens navn. Det finnes tre lokale historielag i Kongsberg kommune; Ytre Sandsvær historielag, Øvre Sandsvær historielag og Kongsberg byhistorielag. Disse lagene er plassert geografisk etter de gamle kommunegrensene som var før storkommunen ble opprettet i 1964. Lagene jobber sammen under paraplyorganisasjonen Kongsberg og Sandsvær historielag. Det er samarbeider om en del arrangementer, mens de mer lokale tingene håndteres i de enkelte lagene.


Sandsvær kommune varte fra 1838 til 1908.
Øvre Sandsvær kommune varte fra 1908 til 1964.
Ytre Sandsvær kommune varte fra 1908 til 1964.
Kongsberg kommune har vart fra 1624.