Lagene samarbeider om en del arrangementer, mens de mer lokale tingene håndteres i de enkelte lagene.
 
Kongsberg byhistorielag, har som navnet tilsier ansvar for selve bykjernen
og har egne lokaler i Kirkegata 18, som fungerer både som møtelokaler og arkiv/bibliotek.
Vi har også utstyr for digitalisering av bilder og mikrofilm.
Hver onsdag fra kl. 10-14 er det faste møter hvor det jobbes med bedriftshistorie intervjuer, fotografier mm.
Her er Egil Håvaldsrud kontaktperson: egil.havaldsrud@ebnett.no
 
Øvre Sandsvær historielag, som tar seg området utenfor bykjernen, ut til Såtvedt på østsiden av Lågen og til Ristvedt på vestsiden. Laget har lagt ned mye arbeid i å merke gamle kulturminner. I den sammenhengen har de gitt ut et hefte med omtale av disse stedene.Øvre Sandsvær
 
Ytre Sandsvær historielag, tar seg av den sydligste delen av kommunen, fra ØSHs område til grensen mot Lardal og Hof i Vestfold.