Boka betegnes som den første norske kriminalfortelling. Utgitt i bokform i 1840, etter først å ha vært trykt i månedsskriftet «Norske Læsefrugter».
Forfatteren Mauritz Christopher Hansen ble født på Modum i 1794. Hans far var prest. Mauritz Christopher Hansen ble utnevnt som adjunkt ved – og bestyrer av Kongsberg Middelskole på Tråkka i 1826. Denne stillingen hadde han til sin død i 1842. Han er en av våre mest produktive forfattere. I tillegg til sitt forfatterskap hadde han full jobb i skolen. Det sies at Mauritz Christopher Hansen arbeidet seg i hjel.
Handlingen i boka foregår på Kongsberg, blant byens embetsmenn og deres underordnede tjenestemenn på 1700-tallet.
Maskinbygger Roolfsen forsvinner sporløst en kveld etter et besøk på Haitlers skjenkestue. Han er på vei for å hente sin forlovede, Karine, hos oberberghauptmannen. Byens borgere tror maskinbyggeren er myrdet. Den unge, hissige Kjell Haitler, som også har et godt øye til Karine, er den som blir utpekt som morder. Assessor Barth, som også er politimester, arresterer Kjell. Kjell tilstår, men politimesteren føler at det er ting som ikke stemmer. Han fortsetter etterforskningen, og vi blir derfor ikke bare presentert for Norges første politioppdager, men også Norges første rettskjemiker, apoteker Lepin. Historien får sin overraskende oppklaring som vi ikke skal røpe her.
Hansen er ganske krass mot byens myndighetspersoner i denne verdens første detektivroman, før Edgar Allan Poe. Mange har nok også sett forestillingen som Kongsberg Teaterlag med landets fremste Mauritz Hansen-ekspert Arve Fretheim.

Omtaler:
Runa Lillemoen Johansen