Dag Kristoffersen style=

Dag Kristoffersen

Styreleder
Terje Dølplass style=

Terje Dølplass

Sekretær
Jørn Sørby style=

Jørn Sørby

Kasserer
Odd Arne Helleberg style=

Odd Arne Helleberg

Styremedlem
KARSTEN JOHANNSEN style=

KARSTEN JOHANNSEN

Styremedlem
Runa Lillemoen Johansen style=

Runa Lillemoen Johansen

Styremedlem
EGIL HÅVALDSRUD style=

EGIL HÅVALDSRUD

Varamedlem
Turid Sælid style=

Turid Sælid

Varamedlem
Magnus Ledum style=

Magnus Ledum

Webadmin