Øvre Sandsvær historielag tar seg av området utenfor bykjernen, ut til Såtvedt på østsiden av Lågen og til Ristvedt på vestsiden. Laget har lagt ned mye arbeid i å merke gamle kulturminner. I den sammenhengen har de gitt ut et hefte med omtale av disse stedene.