Kongsberg og Sandsvær historielag har overtatt utgivelsen av Langs Lågen.  Det er de samme redaktørene og den samme profilen, og vi favner Numedal, Kongsberg og Lågendalen med våre artikler.

Boka selges hos Isaksen Libris og Norli på Kongsberg og på Rødberg og av historielaget, adresse Nymoens torg 5 (Tråkka) 2.etasje.  Vi har åpningstid normalt onsdager 10-14 og i november og desember kl 18-20 for salg av Langs Lågen.

Prisen på Langs Lågen 2018 er kr 330. Tidligere utgaver vil også kunne skaffes, da til nedsatte priser (mer om dette seinere).

Kontakt: historielag@ebnett.no

Evt tlf 91365687- Dag Kristoffersen