Aktivitetsliste 2019

Gjelder for:

 • Kongsberg Byhistorielag
 • Øvre Sandsvær Historielag
 • Ytre Sandsvær Historielag
 • Sølverkets Venner
 • Lågdalsmuseet og Norsk Bergverksmuseum.
Mars
 • Torsdag 21. kl. 19:00 Hedenstad menighets-hus Sunnegrenda. Årsmøte Kongsberg og Sandsvær historielag. Tema: Gamle bilder fra Kongsberg og Sandsvær. KSH
 • Mandag 25. kl 18:00 Lågdalsmuseet. Alle veier fører til Kaupang Vikingfunn i Sandsvær Hanne Louise Aannestad. LåMu
 • Tirsdag 26. kl. 18:00 Gruvesafari Billetter på Norsk Bergverksmuseum. NBM
 • Torsdag 28. kl. 19:00 Komnes Grendehus. Minnearrangement. Om Torbjørn Saga 100 år. YSH+
April
 • Mandag 8. kl. 19:00 Lågendalsmuseet. Lokalhistorisk quiz. KB/LåMu
 • Tirsdag 9. kl. 19:00 Smeltehytta. Vin og museum. NBM
Mai
 • Onsdag 15. 18:00 Bekkedokk. Byvandring i området rundt Sildetomta. KB
 • Onsdag 22. kl. Christianstoll. Rusletur til diverse gruver og løkker ved Per Jostein Sagvolden. SøVe
 • Torsdag 23. kl. 17:30 Veiskille Hvambsida Misebekk-veien1. Tur til Fossetra om Mosebekkseter. YSH
 • Tirsdag 28. kl. 18:00 Gruvesafari Billetter på Norsk Bergverksmuseum. NBM
Juni
 • Søndag 2. Mildekeit. Rusletur området ved Kongens gruve. SøVe
 • Mandag 3. kl. 18:00 Brånabekk- Hegnsvanns-veien nord. Tur Brånabekk Pukkverket-Helgevann. ØSH
 • Onsdag 5. kl. 18:00 Sandor-krysset, v/Vesle Laua , Raje. Bygdevandring Raje-Sandorn. YSH