Aktivitetsliste 2019

Gjelder for:

 • Kongsberg Byhistorielag
 • Øvre Sandsvær Historielag
 • Ytre Sandsvær Historielag
 • Sølverkets Venner
 • Lågdalsmuseet og Norsk Bergverksmuseum.
Mars
 • Torsdag 21. kl. 19:00 Hedenstad menighets-hus Sunnegrenda. Årsmøte Kongsberg og Sandsvær historielag. Tema: Gamle bilder fra Kongsberg og Sandsvær. KSH
 • Mandag 25. kl 18:00 Lågdalsmuseet. Alle veier fører til Kaupang Vikingfunn i Sandsvær Hanne Louise Aannestad. LåMu
 • Tirsdag 26. kl. 18:00 Gruvesafari Billetter på Norsk Bergverksmuseum. NBM
 • Torsdag 28. kl. 19:00 Komnes Grendehus. Minnearrangement. Om Torbjørn Saga 100 år. YSH+
April
 • Mandag 8. kl. 19:00 Lågendalsmuseet. Lokalhistorisk quiz. KB/LåMu
 • Tirsdag 9. kl. 19:00 Smeltehytta. Vin og museum. NBM
Mai
 • Onsdag 15. 18:00 Bekkedokk. Byvandring i området rundt Sildetomta. KB
 • Onsdag 22. kl. Christianstoll. Rusletur til diverse gruver og løkker ved Per Jostein Sagvolden. SøVe
 • Torsdag 23. kl. 17:30 Veiskille Hvambsida Misebekk-veien1. Tur til Fossetra om Mosebekkseter. YSH
 • Tirsdag 28. kl. 18:00 Gruvesafari Billetter på Norsk Bergverksmuseum. NBM
Juni
 • Søndag 2. Mildekeit. Rusletur området ved Kongens gruve. SøVe
 • Mandag 3. kl. 18:00 Brånabekk- Hegnsvanns-veien nord. Tur Brånabekk Pukkverket-Helgevann. ØSH
 • Onsdag 5. kl. 18:00 Sandor-krysset, v/Vesle Laua , Raje. Bygdevandring Raje-Sandorn. YSH
 • Juni — Kirkegården ved KV. KB/Kirkevergen
 • Lørdag 15. Efteløt Kirke. Bussturur til Kistefossmuseet. YSH
 • Tirsdag 25. kl. 10:00. Gruvesafari Billetter på Norsk Bergverksmuseum. NBM
 • Onsdag 25. kl. 18:00. Meskestad bommvei. Tur til Hovsetra. YSH-Eft bygdekvinner
JuLi
 • Mandag 1. kl 18:00. Kjennerudvannet. Løkkevandring Rødshøgda -Kjennerudvannet. KB/SøVe/Låg-dalsmuseet
 • Tirsdag 23 kl. 18:00. Gruvesafari Billetter på Norsk Bergverksmuseum. NBM
AUGUST
 • Lørdag 10 kl. 09:00. Knutepunktet. Tur Børte gård (Meyers palé som lå i Magasinparken) og Solli gård. Kr 200 for medlemmer. Påmelding. ØSH
 • Onsdag 21. kl. 18:00 Kirketorget. Byvandring Hasbergtjern-Skauløkka. KB
 • Søndag 25. kl. 12:00. Sachsen. Familiedag på Sachsen. NBM/SøVe
 • Tirsdag 27. kl. 18:00 Gruvesafari Billetter på Norsk Bergverksmuseum. NBM
SEPTEMBER
 • Tirsdag 3. kl. 17:30. Kisgruva. Tur til Kisgruva og Sleikbekkdammen ved Østensen og Kullerud. NBM
 • Onsdag 11. kl. 17:30: Labro nedre parkering. Tur Labro og gravhaugene ved golfbanen. ØSH
OKTOBER
 • Tirsdag 1. kl. 18:00 Gruvesafari Billetter på Norsk Bergverksmuseum. NBM
 • Torsdag 22. kl. 19:00 Smeltehytta. Vin og museum: Krim. 1840: innbrudd i smeltehytta v Bjørn Ivar Berg. NBM
NOVEMBER
 • Mandag 4. kl. 19:00 Lågendalsmuseet. Lokalhistorisk kveld ved Vidar Skaar Borgersen, Odd Arne Helleberg og Kongsberg viseklubb Tema: Odd Kahrs-100 år. KB/LåMu/Vise-klubben
 • Tirsdag 5. kl. 18:00. Gruvesafari Billetter på Norsk Bergverksmuseum. NBM
 • Nov. kl. 19:00 Årsmøte ØSH. ØSH
 • Nov. kl. 19:00. Årsmøte YSH. YSH
 • Tirsdag 26. kl. 19:00 Smeltehytta. Mineraler og Malmer ved Sælebakke, Kullerud og Berg. SøVe/NBM