Om KSH

Det finnes tre lokale historielag i Kongsberg kommune. Disse lagene er plassert geografisk etter de gamle kommunegrensene som var før storkommunen ble opprettet. Lagene jobber sammen under paraplyorganisasjonen Kongsberg og Sandsvær historielag. Lagene samarbeider om en del arrangementer, mens de mer lokale tingene håndteres i de enkelte lagene.
For spørsmål angående Kongsberg og Sandsvær Historielag finner du lister over styremedlemmer med kontaktinformasjon til de forskjellige lagene i menyen over.

Kongsberg byhistorielag, har som navnet tilsier ansvar for selve bykjernen.
Øvre Sandsvær historielag, som tar seg området utenfor bykjernen, ut til Såtvedt på østsiden av Lågen og til Ristvedt på vestsiden.
Laget har lagt ned mye arbeid i å merke gamle kulturminner. I den sammenhengen har de gitt ut et hefte med omtale av disse stedene.
Ytre Sandsvær historielag, tar seg av den sydligste delen av kommunen, fra ØSHs område til grensen mot Lardal og Hof i Vestfold.
Laget har det siste året bla. utarbeidet forslag til veinavn i bygda, samt foretatt fotoregistreringer i Hostvedt og Passebekk.

Vi ønsker at sidene skal gi informasjon om det arbeidet som drives i lagene rundt i kommunen. Har du synspunkter på sidene, ting som bør endres eller annet stoff du ønsker skal komme med, så send en e-post til webansvarlig eller historielag@ebnett.no eller papirbrev til KSH, postboks 238, 3603 Kongsberg, vår offisielle adresse.

Styret for året 2015-2016:
Leder: Viggo Finnerud,  YSH
Kasserer: Oddbjørn Aannestad, YSH.
Styremedlemmer: Dag Kristoffersen, KB, Karsten Johannsen, KB, Per Jostein Sagvolden, ØSH, Thor Johnsen, ØSH, Torild Såtvedt, ØSH, Laila Ødegaarden, YSH.

Kongsberg og Sandsvær Historielag