Hus og løkker i Kongsberg

Hus og løkker i Kongsberg

Artikler
Samleregister over gamle og nye eiendomsnumre, løkkenummer og brannforsikringsnumre Arbeidet med nytt panteregister for Kongsberg by må ha begynt tidlig på 1850-tallet, for den første protokollen (som i likhet med de tre etterfølgende siden ble delt i to), er autorisert av Amtmannen i Buskerud  1. august 1853, i følge en påskrift på en innbundet lapp bak.  Den siste er autorisert 6. september 1859, så da må arbeidet ha vært ferdig. Originalene befinner seg i Statsarkivet i Kongsberg, men er også lagt ut på nett under Arkivverket – Digitalarkivet – Skannede tinglysingsdokumenter.  Velg «panteregister» i kolonnen til venstre, og så «Buskerud» som fylke – velg ikke «Kongsberg by» som sted, for da kommer av en eller annen grunn ikke disse regitrene med.  Litt ned på sida vil en da finne Kongsberg…
Les mer
Tinius Olsen

Tinius Olsen

Artikler
Del 1 Tinius Olsens far, Ole Thorstensens slekt .   Ole Thorstensen (Torsteinsson) blei født på Nordre Grøtjorden også kalt Dyregryt i Uvdal 28. mars 1821. Han var sønn av Torstein Olsson Grøtjorden og Guri Larsdatter Øylandet. Disse to hadde gifta seg 13.oktober 1820, så da var Ole allerede godt på vei, ikke uvanlig på den tida.  Familien bodde på Dyregrut bare et par år. Da flytta de til Liverudeie hvor Turid blei født i 1823. Torsteins to år eldre bror, Ole Olsson, tok over gården Dyregryt/Grøtjorden. Torstein hadde pant i fire plasser under Oslien rett over Fønnebøfjorden på Nore-sida,(sørsida av fjorden), Odden, Kåset, Syversplassen og Arnesgaard, hvor den viktigste og største het Odden. Han overtok disse etter ei stund. Familien bosatte seg på Kåset først, sier Loftsgard Hit flytta…
Les mer