Åpning av Kongsberg Byhistorielags historierom

Åpning av Kongsberg Byhistorielags historierom

Kongsberg Byhistorielag

Like før jul var det offisiell åpning av Kongsberg Byhistorelags nye historierom.
Her blei det bl.a. demonstrasjon av mikrofilm-leser og digitalisering
av bilder og dokumenter.
Det var også mulig å ta en titt på historielagets kildemateriale (hovedsaklig bøker og gamle protokoller), og det blei servert julegløgg til de som tok turen innom.

Er du interessert i å benytte historierommets fasiliteter kan du finne mer informasjon om du trykker på denne linken.

Ny hjemmeside

KSH

Vi har nå fått i gang ny hjemmeside og har praktiske årsaker bestemt oss for å bruke wordpress, dette vil gjøre det lettere å administrere hjemmesida og den vil også med tiden bli mer lettvin å bruke enn den gamle sida.

Nå i startfasen vil mye av informasjon, artikler og materiale fra den gamle sida bli lagt ut, og fordi den nye hjemmesida er under utvikling vil den kanskje oppleves som noe rotete i begynnelsen, men dette vil ordne seg etterhvert.

Hvis det er noe du lurer på angående sida kan du ta kontakt med webansvarlig.