Åpning av Kongsberg Byhistorielags historierom

Åpning av Kongsberg Byhistorielags historierom

Kongsberg Byhistorielag
Like før jul var det offisiell åpning av Kongsberg Byhistorelags nye historierom. Her blei det bl.a. demonstrasjon av mikrofilm-leser og digitalisering av bilder og dokumenter. Det var også mulig å ta en titt på historielagets kildemateriale (hovedsaklig bøker og gamle protokoller), og det blei servert julegløgg til de som tok turen innom. Er du interessert i å benytte historierommets fasiliteter kan du finne mer informasjon om du trykker på denne linken.
Les mer